Competències de les Comunitats Autònomes

Competències de les Comunitats Autònomes en Matèria de Mediació en Assegurances Privades

Les Comunitats Autònomes que han assumit competències de desenvolupament legislatiu i execució en assegurances privades, a través de les dependències dels diferents governs autònoms són les que s'indiquen a continuació: