Nekazaritza aseguru konbinatuak

Nekazaritza Aseguru Konbinatuei buruzko abenduaren 87/1978 Legearen eta bere Araudiaren arabera, Estatuko Administrazio Nagusiak diru-laguntzak emango ditu Nekazaritza Aseguru Konbinatuetan barneratutako aseguruak harpidetzen dituzten aseguratuen primak ordaintzeko.

Aseguru hauei dagozkien polizak eta tarifak harpidetu ahal izango dira Nekazaritza Aseguru Konbinatuen, S.A. Aseguru Erakundeen Espainiako Taldearen aseguru kidearen laukian sartutako erakundeen bidez.

8/1978 Legea aplikatzeko Araudiaren Xedapen Gehigarriak dio, irailaren 14ko 2329/1979 Errege Dekretuak onetsita, Ekonomia eta Ogasun eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioek, bakoitzari dagozkion eskumenen barruan, Araudi hau interpretatzeko eta garatzeko beharrezko arauak emateko ahalmena dutela.

Aurreko legea betetzeko, interes publikoko arrazoiengatik eta Nekazaritza Aseguru Konbinatuen 2006. urterako Planaren bosgarren atalaren arabera, 2005eko abenduaren 16ko Ministroen Batzordearen Erabakiaren bidez onetsita, baldintza beraziak eta aplikazio tarifak argitaratu behar dira aipatutako aseguruen kontratazioan.