Guia de Navegació del Portal Web de la DGSFP

Pàgina d’Inici

La pàgina d’inici presenta l’organització de continguts, indicant per a cada primer nivell de continguts (La Direcció General, Comunicacions a la DGSFP, Informació sobre el Sector, etc.), els continguts de segon nivell més rellevants o més accedits pels usuaris del portal, els quals són enllaços, al igual que els continguts de primer nivell.

Es presenten, alhora, 4 enllaços directes a temes d’especial rellevància, com són Plans i Fons de Pensions, Mediadors i Canals, Financera i Actuarial, i Oficina Virtual.

Juntament amb les versions en diferents idiomes, s’ofereix la possibilitat d’accedir al mapa web del lloc, a la informació de contacte i al cercador.

A la part dreta de la pàgina s’hi ubiquen, en una franja vertical, les notícies destacades sobre la DGSFP i les campanyes institucionals actualment en vigor.

Estructura i Navegació

Les pàgines estan organitzades segons la informació que contenen, seguint l’estructura de continguts reflectida en la pàgina d’inici i detallada en el mapa web. En cada pàgina es mostra la posició actual en l’estructura de continguts mitjançant la ruta de navegació (com, per exemple, Inici > Direcció General > Estructura i Funcions), en la qual els nivells superiors al actual són enllaços que porten a la pàgina del nivell corresponent. Així mateix, es mostra destacada en el menú de la part esquerra la posició de primer nivell en què està situada la pàgina, i es desplega el menú actual dins d’aquesta categoria.

S’utilitza un full d’estils comú per a totes les pàgines internes del portal, perquè la presentació dels diferents elements d’una pàgina sigui consistent en tot el portal. D’aquesta forma, l’usuari del portal pot distingir clarament, per exemple, els encapçalaments dels enllaços, els quals sempre apareixen subratllats.

Aquells enllaços que porten l’usuari a una pàgina externa al portal de la DGSFP estan indicats com a enllaços, segons es mostra a continuació:

Així mateix, s’assenyalen mitjançant icones representatives aquells enllaços a documents i/o fitxers en determinats formats que s’indiquen a continuació:

La consistència es manté en l’elaboració de nous continguts i en la modificació dels continguts existents mitjançant l’ús d’una Guia d’Estil del Portal.

Dreceres de Teclat

Les següents combinacions de tecla permeten als usuaris habituals del portal accedir amb major rapidesa als punts de major interès del portal:

Accessibilitat

Les pàgines del portal de la DGSFP han estat elaborades respectant les normes d’accessibilitat del WAI del W3C, amb l’objectiu de garantir l’accés a la informació i als serveis de les seves pàgines sense cap limitació ni restricció per raó de discapacitat de qualsevol caràcter o cosa que condicioni deguts al dispositiu a través del qual s’accedeix al portal. Concretament, s’han elaborat complint almenys el nivell 2 d’accessibilitat WAI(AA). S’ha optat per dotar a les pàgines d’unes característiques que les facin creditores de l’esmentat nivell, enfront de l’opció d’oferir una versió accessible de cada pàgina, amb la finalitat d’oferir una navegació accessible a l’usuari de forma transparent.

Icona de conformitat amb el Nivell Doble-A, 	de les Directrius d’Accessibilitat per al 	Contingut Web 1.0 del W3C-WAI

El portal ha estat analitzat utilitzant T.A.W. (Test d’Accessibilitat Web) passant els nivells 1 i 2. Únicament algunes pàgines específiques, per matèria del seu contingut, compten amb problemes lleus per superar el nivell 3. S’està treballant en l’adaptació de totes elles.

Les pàgines segueixen els estàndards XHTML 1.0 Transitional i CSS 2, amb l’objecte d’oferir un HTML ben construït que pugui ser interpretat correctament per diferents navegadors en diferents dispositius. En els enllaços a les escasses pàgines la modificació de les quals presenta problemes legals i que formen part del portal des de la data anterior a la transformació en un portal accessible, s’indica la transició a una pàgina no accessible mitjançant la icona Enllaç a pàgina l’accessibilitat de la qual no ha estat verificada.

Amb la finalitat d’aconseguir la màxima compatibilitat amb navegadors i dispositius i d’evitar l’ús d’una versió alternativa accessible, s’ha evitat l’ús de JavaScript per a elements necessaris per a la navegació del lloc. Únicament s’utilitzen per a la utilització d’elements visuals que ajuden a l’usuari en el seu recorregut pel portal, però que no són necessaris per a la navegació pel portal.

La usabilitat de portal, pel que fa a l’ús d’una estructura de continguts clara i de fàcil comprensió i pel que fa a l’ús d’elements visuals que serveixin de guies a l’usuari en la seva navegació pel portal, s’ha comprovat mitjançant la realització de test d’usabilitat amb usuaris portant a terme les cerques d’informació més representatives.


De cara a la contínua millora del portal, agraïm els suggeriments que ens pugueu fer arribar.