Competencias das Comunidades Autónomas

Competencias das Comunidades Autónomas en Materia de Mediación en Seguros Privados

A continuación indícanse as Comunidades Autónomas que asumiron competencias de desenvolvemento lexislativo e execución en seguros privados, a través das dependencias dos distintos gobernos autónomos: