LEXISLACIÓN BÁSICA - COMISIONADO PARA A DEFENSA DO CLIENTE DE SERVIZOS FINANCEIROS.

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN

ATENCIÓN AO CLIENTE

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUSARIOS