LEXISLACIÓN BÁSICA - CONTABILIDADE DAS ENTIDADES ASEGURADORAS